För hälsningstexten har du upp till 450 tecken till förfogande – beroende på det typsnitt och den teckenstorlek du valt varierar antalet möjliga tecken.