För att tillåta åtkomst till dina foton går du till "dataskydd" i din mobiltelefons inställningar och väljer området "foton". Här hittar du MyPostcard-appen på listan. Aktivera markeringen bredvid "MyPostcard", så att appen får åtkomst till dina foton.