Hos MyPostcard är du inte knuten till förutbestämda format. Fotots storlek anpassas automatiskt efter uppladdningen. Det kan leda till att en del av fotot klipps av. Med funktionen förhandsgranskning kan du kontrollera ditt foto omedelbart och skala om det precis som du vill tills du hittat den perfekta utskärningen. Ditt foto bör vara minst en megapixel (bildupplösning) stor och inte vara större än 10 megabytes (filstorlek). Du kan använda bildproportionen 3:2 eller importera kvadratiska foton från ditt Instagram-arkiv.